Girl's Generation – Beep Beep Lyric

[Tiffany] Hello?
Damn, pick up the phone, ya?
HELLO? Oh beoryappeop

[Sunny] Baby baby, doko de nani yoshi dero no,
[Hyoyeon] Tumegare Phone call
[Sunny] Anata noko keodode huru weru My love,
[Hyoyeon] Are you busy now?

[Sooyoung] Huzu teru message, mojimoto tedome,
Koji nade naino ([Taeyeon] Oh~)
[Seohyun] Koe a deki takude, kakete ni tadoke,
Izo kashi fude ([Taeyeon] Oh~)

[Taeyeon] Shinji sasete, kiss te kuchi ga, sage eta nai nara
[Tiffany] Medarou toida keten mani de Friend
Hmmm, I gotta call you right now!

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
[Yoona] Everytime, ai ga beep beep beep beep
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
[Sooyoung] Everywhere, ai ga beep beep beep beep
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep
[Tiffany] Sekai no, koibitotatchi no radar ima
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep
[Jessica] Todokete, nema wa koi no navigator

[Taeyeon] Anata nono maino ai shite Neary ride,
[Yuri] To oroko shite Smile
[Taeyeon] Te unwa kana reba hore kane un nakacha,
[Yuri] Kokuhaku time

[Sunny] Hanasu koto demo nai, hanashi asasete,
Sute kino Something ([Taeyeon] Oh~)
[Jessica] Yasashiku utsumo aizuchi itsumo,
Ring ring call me up ([Taeyeon] Oh~)
[Tiffany] Shiji sasete, watashima made dekinai kota wa
([Taeyeon] Dekinai no~)
[Seohyun] Watashi kainai, dokimo yamete, uwande nai chao kara

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
[Taeyeon] Everytime, ai ga beep beep beep beep
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
[Jessica] Everywhere, ai ga beep beep beep beep ([Tiffany] Oh yeah~)
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Tiffany] Ohh~)
[Yoona] Sekai no, koibitotatchi no radar ima ([Taeyeon] Ohh yeah~)
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Ohh Baby freeze)
[Sooyoung] Todokete, tubaba koi no Navigator

[Taeyeon] Yakimochi yakimochi saguri sarguri de,
Yukiyo na Heart
[Seohyun] Nanuni itsugama anata wa surui surui to,
Kawa shite shima
[Sunny] Call you~ uuu ([Tiffany] It’s you baby, you know that)
[Sunny] Call you~ uuu ([Tiffany] You know what I’m thinking about)
[Sunny] You~ uuu

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
[Hyoyeon] Everytime, ai ga beep beep beep beep
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
[Yuri] Everywhere, ai ga beep beep beep beep
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Oh~)
[Tiffany] Sekai no, koibitotatchi no radar ima ([Taeyeon] Nega one baby)
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Oh~)
[Jessica] Todokete, nema wa koi no navigator

Girl's Generation – Beep Beep Lyric | lagu | 4.5
Close
Join me: