Girl's Generation – Love & Girls Lyric

huu huu (1 2 3 4!), huu huu (1 2 3 4!)

jidai no opunin gu ni, kyou no kono hapunin gu ni
hitsu yono sonzai Don’t see, sou Girls wai tsumo Mystery

na na na na na, na na na Love and Girls (Love and Girls)
na na na na na, na na na Love and Girls (Love and Girls)

ai kata teni 1 2 3, waki a karia Energy-y-y
heru wo nayase 1 2 3 4, nani materu no What’chu waiting for

na na na na na, na na na Love and Girls
na na na na na, na na na Love and Girls (Ey lemme break it down!)
huu huu (Love!), huu huu (Girls!)
Get up, get up (Love!), Get up, get up (Girls!)

Ooh~ like an Alien, mata takunai kira meite Shine
huu huu, Say ha~! (huu~)

L-O-V-E, wani naka That’s right
sete iwa All Mega niga unda Creature
You want it, take it, kono nashou na Ticket
It’s warm wanai aita nauji na riduse

miteru dake sou tanesa, kisou tengai No wonderland
kimi nani no steppu haba, ma ini chiga Anniversary (Go!)
huu huu (Love!), huu huu (Girls!)
Get up, get up (Love!), Get up, get up (Girls!)

Ooh~ So brilliant, kaka senai Love tte Call sain ga Shine
huu huu (Say!), huu huu (huu~)
sosu no tausho 1 2 3, doki no emoushou wo asobi ni
watashi ga chotto Go for it~ (Glow~)

na na na na na, na na na Love and Girls (Go!)
huu huu (Love!), huu huu (Girls!)
Get up, get up (Love!), Get up, get up (Girls!)
Ooh~ like an Alien, mata takunai kira meite Shine
huu huu (Say!), huu huu huu

na na na na na, na na na Love and Girls (Love and Girls)
na na na na na, na na na, huu huu (Love!), huu huu (Girls!)
na na na na na, na na na Love and Girls
na na na na na, (Say!), huu huu (Love!), huu huu (Girls!)

Girl's Generation – Love & Girls Lyric | lagu | 4.5
Close
Join me: